Members

MEMBERS
HOME ABOUT MEMBERS
We have a total of 105 members, include the teachers, doctors and research fellows from TMU and three related hospitals.
Staff

Director – Chiang, Yung-Hsiao

Director of  Research Center for Neuroscience, TMU

Professor, Department of Surgery, School of Medical, TMU

President, Taipei Neuroscience Institute

Attending Physician, Division of Neurosurgery, Taipei Medical University Hospital

Vice Director – Jian-Ying Chuang

Vice Director, Research Center for Neuroscience, TMU

Vice Dean, College of Medical Science and Technology, TMU

Professor, International Master Program in Medical Neuroscience, TMU

CEO – Wang, Jia-Yi

CEO of Research Center for Neuroscience, TMU

Honorary Professor, Graduated Institute of Medical Science, College of Medical, TMU

Research fellow, Taipei Medical University Hospital

Secretary – Huang, Chu Ning

Secretary of Research Center for Neuroscience, TMU (Webmaster)

Research teams

NeuroImage

Team Leader:Chen, Cheng-Yu
Members:Chang, Kang-Wei、Li, Yi-Tie、Kuo, Duen-Pang、Yung-Chieh Chen、Kevin Li-Chun Hsieh, Sho-Jen Cheng, Yueh-hsun Lu, David Yen-Ting Chen

Brain & Consciousness

Team Leader:Lane, Timothy
Members:Duncan, Niall William 、Dahl, Christoph D.、Myung, Jihwan、 Wu, Chang-Wei、Hsu, Tzu-Yu、Magioncalda, Paola 、Martino, Matteo 、Hyeong-Dong Park、Chin-An Wang、 Chen-Yi Chen、David Yen Ting Chen、Hsu, Jung-Lung、Ku, Hsiao-Lun、Jiunn-Kae Wang、Hsin-Chien Lee、Yang, Cheng-Chang、Lee, Chia

Vascular Dementia

Team Leader:Hu, Chaur-Jong
Members:Hu, Han-Hwa、 Huang, Li-Kai、Chan, Lung、Hsieh, Yi-Chen、Fang, Yao-Ching、Chi, Nai-Fang、Yang, Chih-Hao、Chou, Kuei-Ru

Retinopathy

Team Leader:Cheng, Yu-Wen
Members:Hsiao, George、Li, Ching-Hao、Tseng, Ching-Li、Ho, Jau-Der、Tsung-Jen Wang、Chan, Yen-Ju

TBI

Team Leader:Chiang, Yung-Hsiao
Members:Chang, Wen-Chang、Barry Hoffer、Wang, Jia-Yi、Ma, Hon-Ping、Yang, Che-Ming、Chuang, Jian-Ying、Chou, Szu-Yi、Kao, Tzu-Jen、Wu, John Chung-Che、Chen, Kai-Yun、Liao, Kuo-Hsing、Hsu, Tsung-I, Chen, Chih-Chung, Lin, Li-Forg, Lai, Jing-Huei, Yang, Wen-Bin

Peripheral Neurophysiology

Team Leader:Sung, Jia-Ying
Members:Lin, Jian-He、Jowy Tani

Child Development

Team Leader:Chen, Yi-Hua
Members:Lo, Yu-Chun、Tseng, Sung-Hui、Jasmine Chao, Hsing 、Chien, Ling-Chu

Platelet Neurotrophins for Neurorestorative Biotherapy

Team Leader:Thierry Burnouf
Members:Chuang, Er-Yuan

Sleep Medicine

Team Leader:Lee, Hsin-Chien
Members:Yang, Chih-Hao、Liu, Wen-Te、Kang, Jiunn-Horng、Huang, Shou-Hung、Wu, Dean、Tani, Jowy 、Chang, Hung-Ming、Hwang, Ling-Ling、Wu, Chang-Wei、Chung, Min-Huey、Chiu, Hsiao-Yean、Lin, Herng-Ching、Chou, Pai-Chien 

Neural Rehabilitation

Team Leader:Lai, Chien-Hung
Members:Peng, Chih-Wei、Chen, Shih-Ching、 Lin, Yen-Nung、Lin, Chueh-Ho

Sng Pain

Team Leader:Lin, Jian-Her
Members:Chiu, Hsiao-Yean、Lo, Yu-Chun、Chiu, Hsiao-Yean、Yu, Yu-Wen

Potential research teams
College of Nursing

Members:Kuo, Shu-Yu 、Chang, Pi-Chen

Parkinson's disease/ALDH

Members:Yeh, Tu-Hsueh、Huang, Hui-Yu

Stroke

Members:Sheu, Joen-Rong、Hsieh, Cheng-Ying、Hsu, Ming-Jen、Lu, Wan-Jung

Psychiatry

Members:Chen, Chun-Hsin、Lu, Mong-Liang、Chung, Kuo-Hsuan、Tsai, Shang-Ying

Brain-Gut-Microbiota

Members:Chiou, Hung-Yi、Huang, Shih-Yi、Lee, Hsin-Chien、Ruby Liu、Chen, Chun-Hsin、 Hong, Chien-Tai、Bai, Chyi-Huey 、Liu, Yen-Lin

The Ph. D. Program in Medicine Neurosciednce

Members:Lee, Yi-Chao、Huang, Chi-Chen、Wu, Lien-Szu、Shen, Che-Kun James

RESEARCH CENTER FOR NEUROSCIENCE